scroll

Contacten school en gezin

Op de Margrietschool hebben we een door het hele team gedragen visie op ouderbetrokkenheid. Wij zijn een school waar ouders, de ervaringsdeskundigen met betrekking tot hun kinderen, en leerkrachten, de professionals, samenwerken in de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen in hun schoolontwikkeling. Helder is wie welke verantwoordelijk heeft op het gebied van meedoen, meedenken en meebeslissen.
Jaarlijks organiseren we verschillende ouderavonden. De eerste oudercontactavond is in de tweede schoolweek. U, vanaf groep 6 ook uw kind, wordt uitgenodigd voor een startgesprek met de leerkracht. In dit gesprek maakt u kennis met de nieuwe leerkracht van uw kind en wordt u gevraagd wat u van het nieuwe schooljaar verwacht. De leerkracht zal ook iets zeggen van zijn/haar verwachtingen. We willen graag dat uw kind hierbij is, omdat wij denken dat het goed is wanneer het kind deze verwachtingen hoort.
Er zijn buiten het startgesprek nog twee andere contactmomenten. Dit zijn de rapportgesprekken. U wordt uitgenodigd voor een rapportgesprek in februari/maart en in juni/juli. Tijdens het startgesprek wordt u gevraagd of u behoefte heeft aan de oudergesprek in november. We willen in het rapport de vorderingen van uw kind en de gegevens van ons leerlingvolgsysteem met u delen. Tijdens dit gesprek krijgt u het rapport van uw kind in te zien en legt de leerkracht de beoordelingen uit. Vanaf groep 4 is uw kind bij dit gesprek aanwezig. Wij vinden het belangrijk dat uw kind te horen krijgt hoe u en de leerkracht over de vorderingen van hem/haar denken. Het kind kan zelf ook e.e.a. vertellen over de behaalde beoordelingen. We hopen hiermee de verantwoordelijkheid van het kind over het eigen leerproces te verhogen.

Vooral in de onderbouwgroepen halen veel ouders hun kinderen zelf van school. Dat kan ook een moment zijn om wat te vragen of een afspraak te maken voor een gesprek. In de periode tussen het startgesprek en het eerste rapportgesprek kunt u of de leerkracht het initiatief nemen voor een tussentijds gesprek.
Informatiebulletin
Ouders ontvangen informatie van ons via het informatiebulletin ’t Margrietje, de website of via Social Schools. Social Schools kunt u als app op uw smartphone downloaden. Op deze manier bent u altijd up-to-date. We maken ook gebruik van Facebook. U kunt onze facebookpagina ontvangen als u via uw facebookaccount naar onze pagina zoekt: Meerwerf basisschool Prinses Margriet.