scroll

Verlof aanvragen

Kinderen mogen vanaf vier jaar naar de basisschool. Vanaf vijf jaar zijn zij leerplichtig volgens de leerplichtwet. In deze wet staat in welke gevallen u verlof mag aanvragen voor uw kind.
Er zijn drie vormen van verlof:

Vakantieverlof: u kunt alleen vakantieverlof aanvragen als u door uw beroep in geen enkele vastgestelde schoolvakantie op vakantie kunt. Bij een verlofaanvraag moet u een werkgeversverklaring overleggen waaruit dit blijkt. Het verlof kan eenmaal per cursusjaar worden verleend voor ten hoogste tien dagen.

Gewichtige omstandigheden: een huwelijk, jubileum, overlijden of ernstige ziekte in de familie zijn redenen voor het verlenen van verlof. Een verzoek dient u zo tijdig mogelijk in te dienen.

Godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen kunnen verplichtingen met zich meebrengen waarvoor u verlof kunt aanvragen.