scroll

Voor- en naschoolse opvang

Scholen zijn verplicht om kinderen sluitende dagopvang te bieden als ouders daarom vragen. Dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat tussen 07.30 en 18.00 uur de buitenschoolse opvang naadloos aansluit op de schooltijden. De Meerwerf Basisscholen van Julianadorp hebben besloten om deze opvang te laten plaatsvinden op een locatie van Stichting Kinderopvang. Het vervoer tussen de gekozen locatie van Stichting Kinderopvang en de Prinses Margrietschool wordt natuurlijk ook door ons verzorgd.