scroll

Voorwoord

‘Leren voor het leven’

‘Onze slogan, ‘Leren voor het leven’, proberen we elke dag weer waar te maken. Vanuit de hoofdvakken, cognitieve onderdelen als rekenen, wiskunde, lezen, taal en spelling, maar net zo zeer de sportieve, creatieve en muzikale aspecten. Ook de zaakvakken als aardrijkskunde en geschiedenis worden vanuit deze visie belicht. We zorgen ervoor dat kinderen alles meekrijgen, andere culturen begrijpen en moeiteloos mee kunnen draaien in de maatschappij.
We zijn trots op onze naam, de sfeer en het veilige schoolklimaat. En dat ervaren ouders net zo, blijkt uit alle tevredenheidsonderzoeken. Niet voor niets is de ouderbetrokkenheid groot. We proberen kinderen dag in, dag uit te motiveren. Geven ze alle ingrediënten die nodig zijn om ze te laten zien dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden. En in dit verhaal is Rome voor mij een gelukkig mens, iemand die verantwoordelijk wil zijn voor de keuzes die hij of zij maakt, een mens dat doet wat hij of zij kan.

Met het team steken we ongelooflijk veel werk en energie in ons vak. Net als de kinderen, groeien onze juffen en meesters ook. In het vak, in de manier van lesgeven en daarmee in de verantwoordelijkheid voor hun taken en hun leerlingen. Stuk voor stuk kennen we onze rol: de Prinses Margrietschool en Dependance De Stek staan midden in de wijk, maar vooral midden in de samenleving.’

Jan van Zandwijk, directeur Meerwerf basisschool Prinses Margriet en dependance De Stek